• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održan edukativni seminar na temu energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i efekata klimatskih promena

Dana 5. decembra 2022. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode održan je edukativni seminar u organizaciji Zelene stolica Grada Novog Sada uz podršku misije OEBS-a u Srbiji i Gradske uprave za zaštitu životne sredine, na temu energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i efekta klimatskih promena. Seminar o energetskoj efikasnosti je bio namenjen članovima Saveta za zaštitu životne sredine i odbornicima u Skupštini Grada Novog Sada.

U svojstvu predavača, pored profesora sa Fakulteta tehničkih nauka i zaposlenih u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, učestvovao je i Rade Pekez, stručni saradnik za tehničke poslove u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada i energetski menadžer za oblast energetike javnog sektora koji je održao predavanje na temu „Informacioni sistem energetskog menadžmenta“ u okviru kojeg je prezentovao rezultate rada Agencije na implementaciji sistema energetskog menadžmenta u Gradu Novom Sadu.

Pored predstavnika Agencije za energetiku Grada Novog Sada predavanja su održali:

- dr Miroslav Kljajić, Vanredni profesor na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu na temu „Energija biomase u postizanju neutralnosti ugljenika i ublažavanja posledica klimatskih promena“;

- dr Igor Džolev, Docent, pomoćnik direktora za nauku Departmana za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu,  na temu „Tehnički propisi energetski efikasnih konstrukcija“;

- Andrijana Čapko, zamenik načelnika u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, na temu „Prelazak na energetsku efikasnost – lokalna perspektiva iz obaveza sadržanih u „Zelenoj agendi za Zapadni Balkan“;

- Bojana Pađen, pomoćnik načelnika u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, na temu „Lokalne politike koje doprinose klimatskim promenama – primenljiva praksa EU“.

Nakon predavanja, posetioci, ali i predavači posetili su Fakultet tehničkih nauka kako bi videli  na koji način se solarna energija koristi u praksi. Učesnici su u pratnji profesora Borisa Dumnića obišli fotonaponsku elektranu postavljenu na ravnom krovu Mašinskog instituta u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Instalisana snaga elektrane je 16 kW i puštena je u rad 2015. godine. Elektrana je priključena na elektroenergetski sistem EPS-a, a FTN kao povlašćeni proizvođač električne energije prodaje električnu energiju po povlašćenim cenama. Takođe, u neposrednoj blizini, na krovu iznad amfiteatra FTN-a nalazi se još jedna fotonaponska elektrana snage 8 kW koja je puštena u rad 2011. godine.