• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija za energetiku Grada Novog Sada uradila elaborate energetske efikasnosti za tri objekta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je sopstvenim sredstvima finansirala izradu elaborata energetske efikasnosti za tri objekta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu: Vrtić „Bambi“ u Кarađorđevoj 55, Vrtić „Pužić“ u Vršačkoj 24 i Vrtić „Zlatna ribica“ u Marodićevoj 4a. Navedeni elaborati obuhvataju proračune, tekstove i crteže izrađene u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i predstavljaju sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji. Agencija je ove elaborate ustupila Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ bez naknade, a tim povodom predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada Ivan Pantelić, direktor i Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove su 12. januara 2023. godine posetili Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“. Na sastanku sa predstavnicima Predškolske ustanove „Radosno detinstvo“ Ljiljanom Kardelis, zastupnikom i Emilijom Brković, sekretarom je razgovarano o daljim planovima kada je u pitanju unapređenje energetske efikasnosti objekata koji su u sastavu ove predškolske ustanove i dogovorena zajednička saradnja na realizaciji budućih projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.