• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 19°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavnici Korejskog razvojnog instituta (KDI) posetili Agenciju za energetiku Grada Novog Sada

Direktor Ivan Pantelić i zaposleni u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada su u četvrtak, 9. februara 2023. godine u svojim prostorijama ugostili predstavnike Кorejskoj razvojnog instituta (КDI) iz mesta Sejong-si, Republika Koreja, kako bi im predstavili rad Agencije za energetiku Grada Novog Sada kao i funkcionisanje Informacionog sistema energetskog menadžmenta Grada Novog Sada (ISEM) a sve u cilju pripreme za izradu Studije predizvodljivosti koncepta „Smart City“ za Grad Novi Sad. Sastanku su još prisustvovali Aleksandar N. Ašonja, Energetski menadžer Grada Novog Sada i Zoran Ivošević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada.

Кorejski razvojni institut (КDI) je uz podršku korejskog fonda „Program razmene znanja“ odobrio finansiranje u okviru tehničke podrške za realizaciju projekta Grada Novog Sada „Studija predizvodljivosti implementacije integrisanog Smart siti centra za Grad Novi Sad“. Učešće Grada Novog Sada u „Programu razmene znanja“ ima za  cilj da podeli praktično iskustvo i znanje Кoreje stečeno tokom razvoja zemlje i pomogne drugim zemljama da to znanje primene u svom razvoju. Studija će definisati jasne pravce razvoja Smart siti koncepta u Gradu Novom Sadu a sve u cilju unapređenja rada lokalne samouprave, gradskih uprava, javnih i javno komunalnih preduzeća i organizacija čije je Grad osnivač. Na ovaj način uspostaviće se efikasniji rad javnog sektora, a sve u funkciji zadovoljavanja potreba građana i privrede. Za realizaciju ovog programa КDI je odobrio sredstva u iznosu od 352.000 dolara.