• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Grad Novi Sad obeležio 5. mart – Međunarodni dan energetske efikasnosti

U nedelju, 5. marta 2023. godine, Grad Novi Sad je posredstvom Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Gradske uprave za zaštitu životne sredine prigodno i Radne grupe „Zelena stolica“ obeležio Međunarodni dan energetske efikasnosti. Kampanja obeležavanja Međunarodnog dana energetske efikasnosti je realizovana u Zmaj Jovinoj ulici u Novom Sadu, kroz neposredan razgovor sa građanima, besplatnu podelu štedljivih sijalica i deljenje flajera sa uputstvima za uštedu energije.

Tom prilikom, u razgovoru sa novinarima Andrijana Čapko v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine je istakla da je Grad Novi Sad raspisao Javni poziv za građane za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu koji će biti otvoren do 3. aprila 2023. godine. Za ove namene Grad Novi Sad je zajedno sa Upravom za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti obezbedio sredstva u iznosu od 18.500.000,00 dinara. Takođe, ona je istakla da je u prethodnom periodu u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Grad Novi Sad učestvovao u zameni dotrajale stolarije u 367 domaćinstava, kao i u sufinansiranju instalacije 26 mini solarnih elektrana ukupne snage 150 kW.

Ivan Pantelić, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada, je istakao da je Grad Novi Sad u drugoj polovini 2022. godine u skladu sa preporukama Ministarstva rudarstva i energetike putem gradskih uprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova, organa i organizacija iz svoje nadležnosti doneo kratkoročne planove za sprovođenje mera za uštedu energije u javnim objektima i javnoj rasveti koje su dale odlične rezultate. Primenom tih mera, ostvarene su uštede u potrošnji električne energije u javnim objektima iz nadležnosti Grada Novog Sada od 8%, toplotne energije od 25% i električne energije za javnu rasvetu od 4,3%.

Podsećamo  da se Međunarodni dan energetske efikasnosti obeležava svake godine - 5. marta, u čast prvog sastanka svetskih eksperata održanog na ovaj dan, 1998. godine u Austriji, kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima. Osnovni cilj obeležavanja i podsećanja na ovaj datum svake godine je da se podigne svest ljudi o neophodnom smanjenju potrošnje energije kroz razumno i održivo korišćenje energetskih resursa. Energetska efikasnost podrazumeva smanjenje potrošnje energije bez narušavanja konfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti.