• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetski kamp – Novi Sad, Mali Iđoš

Deo projekta „Green school“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje HU-SRB koji se odnosi na edukaciju dece trećih i četvrtih razreda osnovnih škola realizovan je iz dva dela. Prvi deo edukacije je održan 14, 15. i 16. juna 2013. godine u „energetskom kampu“ na salašu „Katai“ u Malom Iđošu. Energetskom kampu je prethodio prijem učesnika kampa u Novom Sadu kod predsednika Skupštine Grada Novog Sada g-dina Siniše Sevića, obilazak Osnovne škole „Nikola Tesla“, zatim obilazak Javog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ koje se bavi proizvodnjom i isporukom toplotne energije za Grad Novi Sada i na kraju obilazak pogona za proizvodnju biogasa  „Mirotin Energo“ u Vrbasu, gde su se polaznici kampa upoznali sa proizvodnjom biogasa kao obnovljivog izvora energije i mogućnostima njegove primene.

Energetski kamp je održan na „Katai“ salašu u Malom Iđošu na kojem se koristi sunčeva energija za pripremu tople potrošne vode a biomasa za zagrevanje prostorija salaša, što je bilo glavno opredeljenje da se energetski kamp održi na navedenom salašu. Kamp je imao radno – edukativni i zabavni karakter i njemu je prisustvovalo 50 učenika trećih i četvrtih razreda iz osnovne škole „Nikola Tesla“ iz Novog Sada, osnovne škole „Feher Ignac“ iz Alđa i škole domaćina „Adi Endre“ iz Malog Iđoša. Cilj je bio da se učesnicima kampa ukaže na važnost očuvanja životne sredine i načine na koje se mogu iskoristiti obnovljivi izvori energije i unaprediti energetska efikasnost. Na kampu su stručni predavači kroz interaktivne radionice i zanimljiva predavanja upoznali učenike sa osnovnim karakteristikama obnovljivih izvora energije i mogućnostima za njihovu primenu u svakodnevnom životu. Posebno su obrađene teme koje se odnose na energiju sunca, vode, vetra, biomase i geotermalnih voda kao pouzdanijim izvorima energije u odnosu na konvencionalne izvore energije. Kroz praktičan rad tj. eksperimente, polaznici kampa su u praktičnom radu primenili novostečeno znanje iz svake od tema obrađenih na predavanjima. Takođe, raznim likovnim tehnikama su prikazali primenu obnovljivih izvora energije, a izabrani su i najuspešniji radovi. Osnovna škola „Adi Endre“ iz Malog Iđoša je priredila svečani prijem polaznicima kampa, a onda se i sama kroz učešće učenika četvrtog razreda priključila aktivnostima energetskog kampa. Za vreme boravka na energetskom kampu polaznici su imali priliku da se upoznaju sa starim  pekarskim zanatom i sa kulturnim nasleđem nacionalne zajednice Mađara u Srbiji. Zadnjeg dana održavanja energetskog kampa polaznici su popunili upitnike čijom evaluacijom je utvrđeno da su polaznici kampa bili zadovoljni organizacijom, smeštajem i ishranom a da su teme koje su obrađene na kampu, predavači, metode rada i aktivnosti u kojima su polaznici učestvovali ocenjene sa najvećom ocenom.

Drugi deo edukacije učenika planiran je da se održi 20, 21. i 22. septembra 2013. godine na energetskom kampu u Alđu i Segedinu u Republici Mađarskoj a domaćin će biti osnovna škola „Feher Ignac“ iz Alđa.

Slike sa energetskog kampa u Malom Iđošu mogu se pogledati na sajtu

www.greenschool.rs.