• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Објављен Јавни позив за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада

Дана 2. новембра 2023. године објављен је Јавни позив за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске санације:

-        Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;

-        Постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;

-        Постављањe термичке изолације испод кровног покривача или таванице;

-        Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на природни гас;

-        Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биогас;

-        Уградња топлотних пумпи;

-        Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора;

-        Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

-        Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем;

-        Израда техничке документације.

Укупно планирана бесповратна средства која Град Нови Сад, заједно са средствима Министарства рударства и енергетике, додељује путем овог јавног позива износе 37.500.000,00 динара.

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине – https://environovisad.rs/javni-konkursi/54

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава.