• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 36°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Одржан састанак са управницима стамбених зграда

У Плавој сали Скупштине Града Новог Сада дана 6. и 7. фебруара 2024. године у организацији Градске управе за заштиту животне средине одржан је састанак са управницима стамбених зграда са територије Града Новог Сада а везано за услове за учешће на Јавном позиву за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено – пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији Града Новог Сада који је објављен 30. октобра 2023. године. Циљ састанка је био да се управницима укаже на бенефите које станари вишепородичних енергетски неефикасних зграда могу имати након што енергетски санирају своје објекте. Поред управника стамбених заједница састанку су присуствовали Бојана Пађен из Градске управе за заштиту животне средине, Душан Мацура из ЈКП „Новосадска топлана“ и Иван Пантелић и Младен Коњовић из Агенције за енергетику Града Новог Сада.

Подсећамо да је реализација овог јавног позива предвиђена Пројектом „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ који заједнички реализују Министарство рударства и енергетике, Град Нови Сад и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). Право подношења пријаве имају стамбене заједнице са територије Града Новог Сада, које су уписане у Регистар стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда, које су формиране искључиво у стамбеним и стамбено - пословним зградама и које имају изабраног управника или професионалног управника. Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине – https://environovisad.rs/javni-konkursi/60

У Буџету Републике Србије за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 50 милиона динара за обезбеђивање кредита за реализацију овог пројекта. ЕБРД планира да обезбеди бесповратна средства за даљи развој Пројекта, припрему елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, финансирање надзора над извођењем радова, помоћ при имплементацији Пројекта и инвестиционих грантова у износу од 20%. Република Србија планира да, кроз Министарство рударства и енергетике, обезбеди инвестициони грант у износу од 30% потребних средстава за извођење радова. На основу наведеног, планира се да укупан износ бесповратних средстава за извођење радова за крајње кориснике буде најмање 50%. Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације.