• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Donet Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce

Upravni odbor Agencije za energetiku Grada Novog Sada je na 10. sednici održanoj 13. septembra 2013. godine doneo Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce, na koji je Skupština Grada Novog Sada na XX sednici dala svoju saglasnost Rešenjem broj: 352-1349/2013-1-I od 27. septembra 2013. godine. Navedenim tarifnim sistemom se utvrđuju tarifne grupe, tarifni elementi i tarifni stavovi, metodologija za formiranje cena toplotne nergije po tarifnim stavovima, način obračuna troškova za isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima i postupak promene cena toplotne energije. Donošenjem Tarifnog sistema za obračun toplotne energije za tarifne kupce stekli su se uslovi za započinjanje postupka obračuna i naplate isporučene toplotne energije po utrošku, za one tarifne kupce koji imaju ugrađena sopstvena merila toplote na kućnoj instalaciji.

Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce promoviše merenje isporučene toplotne energije merilom toplote postavljenim u kućnoj podstanici, kao i raspodelu i obračun tako izmerene toplotne energije na tarifne kupce, prema očitanim odnosima potrošnje (kada su ugrađeni delitelji troškova), prema sopstvenim merilima toplote na kućnoj instalaciji, prema priključnoj snazi stana ili poslovnog prostora ili prema m2 površine stana. Prelazak sa paušalnog načina obračuna, na način obračuna isporučene toplotne energije tarifnim kupcima putem merenja, doprineće u bliskoj budućnosti njenom racionalnijem korišćenju i većem ulaganju u energetski efikasne objekte kako bi se troškovi za toplotnu energiju što više smanjili.