• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 21°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Potpisan memorandum o razumevanju u oblasti energetske efikasnosti

U plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, dana 28. maja 2010. godine potpisan je Memorandum o razumevanju u oblasti energetike između Grada Novog Sada, Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije. Na dokument su potpis stavili Gradonačelnik Grada Novog Sada g-din Igor Pavličić, direktor Agencije za energetsku efikasnost Repulike Srbije g-din Bojan Kovačić i direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada g-din Dejan Kovač. Osnovni cilj Memoranduma jeste saradnja u oblasti unapređenja energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije. Saradnja podrazumeva razmenu informacija, organizovanje zajedničkih nastupa, zajedničko apliciranje na regionalnim i evropskim projektima i realizaciju projekata.
„Do 2012. godine određeni broj javnih zgrada u Novom Sadu biće rekonstruisan kako bi postale energetski efikasne. Važno je ukazati da je moguće projekte finansirati iz ostvarenih ušteda, a tu je i model gde ESKO kompanije mogu da investiraju u rekonstrukciju instalacija i fasada, a da posao naplate iz tako ostvarene uštede u troškovima za energiju“ – rekao je direktor Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije g-din Kovačić. On je dodao da je potrebno uvesti sistem upravljanja komunalnom energetikom (rasveta, grejanje, vodovod) na nivou grada.
„Ovo je prvi korak ka cilju da Novi Sad postane jedan od pionira u primeni energetske efikasnosti. Potreban je širi front gradova u Srbiji kako bi osnovali republički fond za energetsku efikasnost. Moramo i smanjiti zavisnost od uvoznih energenata, kako bismo izbegli slučajeve kao što je bila gasna kriza. Agencija za energetsku efikasnost treba da pomogne razvoj energetski efikasnog društa. Mi smo u Novom Sadu, uvođenjem novog sistema obračuna naplate grejanja “Novosadske toplane” učinili korak ka tome“ – izjavio je direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada g-din Kovač. Po njegovim rečima, postoje projekti koji su pokazali da se ulaganjem u termostatske ventile, bolju izolaciju i druge instalacije, kroz uštedu u računima ulaganje može isplatiti za dve godine.