• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Pripremljena Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“

U okviru aktivnosti na izradi akata čije donošenje je neophodno za stvaranje uslova za početak postupka merenja isporučene toplotne energije tarifnim kupcima po utrošku, za šta je pravni okvir stvoren donošenjem Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada i Tarifnog sistema za obračun toplotne energije za tarifne kupce, JKP „Novosadska toplana“ je početkom 2014. godine pripremila Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“ u čijoj izradi su aktivnu ulogu imali i predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Pravila o radu sadrže tehničke uslove za izgradnju distributivne mreže, priključaka, kućnih podstanica i kućnih instalacija kupaca toplotne energije, tehničke uslove za priključenje objekata na Toplifikacioni sistem Grada Novog Sada, tehničke i druge uslove za obezbeđivanje pouzdanog i kontinuiranog snabdevanja kupaca, postupke u kriznim situacijama i način merenja toplotne energije sa definisanom potrebnom mernom opremom. Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“ upućena su u Gradsku upravu za komunalne poslove radi sprovođenja dalje procedure oko dobijanja saglasnosti na ovaj akt od strane Gradskog veća Grada Novog Sada.