• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 19°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Obrazovan Koordinacioni tim za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada

Rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada od 12. marta 2014. godine obrazovan je i imenovan Koordinacioni tim za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada. Za člana Koordinacionog tima imenovan je, između ostalih, Branislav Bandić, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Zadatak Koordinacionog tima je da koordinira i sprovodi sve neophodne aktivnosti u cilju blagovremene i pravilne izrade Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada u skladu sa rasporedom aktivnosti za izradu Programa koji je sastavni deo Sporazuma o saradnji zaključenog između Stalne konferencije gradova i opština i Grada Novog Sada. Izrada Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada se realizuje uz stručnu podršku Stalne konferencije gradova i opština u okviru programa „EU Exchange 4“. Grad Novi Sad je, na predlog Gradske uprave za zaštitu životne sredine, učestvovao u Otvorenom pozivu Stalne konferencije gradova i opština za pružanje stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u strateškom planiranju i upravljanju finansijama u okviru programa EU Exchange 4, i na osnovu ocene nezavisnog evaluacionog tima, zajedno sa opštinama Novi Bečej i Kruševac, izabran za podršku u izradi Programa zaštite životne sredine. Aktivnosti na izradi Programa moraju biti realizovane do 31. marta 2015. godine.