• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana obuka za korišćenje ISGE softvera

U okviru projekta „Obnovljiva energija u gradovima“ – „Renewable Energy in Cities – REC“ tokom februara i marta 2014. godine u prostorijama JP “Informatika” u Novom Sadu održana je obuka za predstavnike 12 gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine (Novi Sad, Srbobran, Bač, Bečej, Vrbas, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Žabalj, Titel, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci) o korišćenju Informacionog sistema za upravljanje energijom (ISGE) čija implementacija će obezbediti sistemsko praćenje i  upravljanje energijom u javnim zgradama kao i formiranje energetske baze podataka. Ispred Grada Novog Sada obuku za korišćenje ISGE softvera su prošli predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada.

U okviru ovog projekta, korišćenjem termovizijske kamere i druge potrebne opreme urađen je energetski pregled pet javnih zgrada sa teritorije Grada Novog Sada (Dom zdravlja “Liman” – upravna zgrada, Skupština Grada Novog Sada, Zgrada Gradskog veća Grada Novog Sada, Osnovna škola “Nikola Tesla” i Osnovna škola “Jožef Atila”) a dobijeni rezultati će poslužiti kao osnov pri donošenju odluka o njihovoj rekonstrukciji, odnosno izradi energetskih studija za rekonstrukciju objekata u skladu sa EU standardima.

Takođe, u okviru ovog projekta urađen je Nacrt programa energetske efikasnosti za Grad Novi Sad i Nacrt akcionog plana energetske efikasnosti za Grad Novi Sad za 2014. godinu. Program energetske efikasnosti za Grad Novi Sad, između ostalog, sadrži energetsku politiku Grada Novog Sada, pregled i procenu godišnjih energetskih potreba Grada Novog Sada, planirani cilj ušteda energije, predlog mera i aktivnosti, plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata, planove unapređenja sistema komunalnih usluga, nosioce i rokove za ostvarivanje planiranih mera i novčana sredstva potrebna za sprovođenje programa. Akcioni plan energetske efikasnosti za Grad Novi Sad donosi se za period od godinu dana i detaljnije razrađuje mere i aktivnosti iz Programa energetske efikasnosti.

Projekat „Obnovljiva energija u gradovima“ se realizuje u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija a partneri na projektu su Grad Osijek, kao vodeći partner, sa UNDP Hrvatska i Grad Novi Sad, sa Agencijom za energetiku Grada Novog Sada i Elektrotehničkom školom “Mihajlo Pupin” iz Novog Sada.