• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Usvojena Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine

Narodna skupština Republike Srbije, na sedmoj sednici drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, održanoj 4. decembra 2015. godine, donela je Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Prema Strategiji razvoja energetike Republike Srbije strateški razvoj energetike zasnovan je na uspostavljaju balansa između proizvodnje energije iz dostupnih izvora, potrošnje energije sa tržišnim i socijalno održivim karakterom, i efikasnije proizvodnje i korišćenja što „čistije“ energije iz obnovljivih izvora (OIE). Drugim rečima, efikasnijom proizvodnjom energije iz dostupnih i obnovljivih izvora, sa planiranim i isplativim plasmanom, moguće je uspostaviti održivi energetski sistem. S druge strane, strateški pristup energetici je put smanjenja ekoloških pretnji i ekonomskih troškova.
Prema najnovijoj strategiji planirani su sledeći prioriteti:
1) obezbeđivanje energetske bezbednosti, smanjivanjem uvozne zavisnosti, obezbeđivanjem energetskih rezervi nafte i prirodnog gasa i izgradnjom novih elektroenergetskih kapaciteta;
2) razvoj tržišta energije u okviru EU energetskog tržišta u koje je Republika Srbija integrisana potpisivanjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice, što doprinosi ekonomskom razvoju i stabilnosti zemlje i izgradnji modernizacije elektroenergetske i gasovodne infrastrukture.
3) uspostavljanje održive energetike, kroz primenu mera energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije i primenu normi za zaštitu životne sredine i smanjenje štetnih uticaja na klimu.
U cilju razvoja energetskog sistema planirana je izgradnja elektroenergetskih sistema, izgradnja sistema daljinskog grejanja, učešće energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije (BFPE) od 27%, otvaranje novih površinskih kopova za proizvodnju uglja, ublažavanje uvozne zavisnosti od nafte, izgradnja gasovodne infrastrukture za proizvodnju prirodnog gasa, uz efikasnije korišćenje energije širokog spektra primene.
U korist očuvanja životne sredine, tendencija globalne energetike je da se sve više oslanja na obnovljive izvore, a sve manje na iscrpive resurse. Na osnovu statistike „zelenog“ energetskog sistema Srbije, obnovljivi energetski potencijali su najviše korišćeni u hidrotokovima dok su preostali obnovljivi izvori još uvek u fazi razvoja. Uvođenjem principa „čistije“ i štedljivije proizvodnje energenata, razvija se i koristi sve efikasnija oprema i tehnologija, podstiču se projekti širokog spektra primene, od malih domaćinstava koji se priključuju na distributivnu mrežu do kapaciteta industrijskih razmera. Strateški nacionalni ciljevi su da se raspoloživi obnovljivi resursi koriste u proizvodnji električne enrgije, u toplanama i finalnoj potrošnji, kao i u saobraćaju.
Ova strategija potencira da se održiva energetika, između ostalog, postiže stvaranjem ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za povećanje udela energije iz obnovljivih izvora energije.