• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 25°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Podnošenje zahteva za besplatnu električnu energiju i gas

Od 01. januara 2016. zaštićene kategorije kupaca mogu da podnesu zahtev za besplatnu električnu energiju i gas, na osnovu Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koju je Vlada Srbije donela 30. decembra.

Tom Uredbom otklonjeni su nedostaci zbog kojih je prethodna Uredba proglašena neustavnom.

Novom Uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka sa rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama radi izdavanja Rešenja o pravu.

Ostali, status kao i do sada, dokazuju pred lokalnom samoupravom.

Uvedena je dvostepenost sa pravom žalbe, a novo je i to što su limiti mesečne potrošnje povećani za električnu energiju, sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kWh.

Na taj način povećava se broj kupaca koji će stečeno pravo na umanjenje ostvariti čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju.

Uredbom je regulisano i to da ugroženi kupac, kome obustavom isporuke električne energije ili gasa može biti ugrožen život ili zdravlje zbog zdravstvenog stanja, a koji je do sada imao pravo na zaštitu od obustave duga ali ne i na besplatne kilovate ili kubne metre gasa, stiče to pravo na osnovu medicinske dokumentacije.

Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je, povodom usvajanja Uredbe, da će veći broj ljudi nego u prethodnoj sezoni moći da aplicira za dobijanje besplatnih kilovat sati i određenih količina gasa.

Da bi neko dobio 250 besplatnih kilovata do sada nije smeo da troši više od 500 kilovata, a prema novoj uredbi, da bi dobio 250 kilovata može da troši do 1.000 kilovata, objasnio je on.

• Proširili smo i obuhvat onih koji će moći da koriste besplatne kilovate i kubike gasa. Tako pored građana koji dobijaju socijalnu pomoć, i dečiji dodatak, proširili smo obuhvat i na bolesne, i one kojima bi ostajanje bez napajanja energijom ugrozilo zdravlje, kazao je ministar Antić.

On je dodao da se nada da će ljudima standard rasti i da će manje koristiti ovu podršku.

Kako je rekao, u budžetu za 2015. godinu je bilo odvojeno 700 miliona dinara za te svrhe, a za 2016. godinu je obezbeđeno 1,6 milijardi dinara.

Procedura apliciranja ostaje ista, i radi se u jedinici lokalne samouprave.

Ministar Antić je naveo i da je u prvoj Uredbi nedostajao drugostepeni organ, a to će biti Ministarstvo rudarstva i energetike, koje će rešavati po prigovorima.
Izvor: www.mre.gov.rs