• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija za energetiku predstavljena na „Dunavskoj zimskoj školi“

Od 16. do 21. marta 2016. godine na Andrevlju na Fruškoj gori održana je Dunavska zimska škola („Danube winter school“) koja je imala za cilj povezivanje i podršku studenata i mladih lidera sa izraženom željom ka internacionalnoj kooperaciji i kapacitetom u razumevanju aktuelnih pitanja vezanih za budućnost Dunavskog regiona.

U okviru Dunavske zimske škole, petog dana (20. marta), svoje predavanje je održao Branislav Bandić, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada koji je govorio o energetskim kapacitetima i stanju energetske efikasnosti u Gradu Novom Sadu. On je polaznike škole bliže upoznao sa delatnošću Agencije za energetiku Grada Novog Sada, zatim sa glavnim energetskim potencijalima Grada, mogućnostima za veću eksploataciju obnovljivih izvora energije, toplifikacionom sistemu Grada Novog Sada i postojećem sistemu naplate toplotne energije.

Dunavska zimska škola je okupila 25 mladih istraživača iz 12 zemalja Dunavskog regiona. Kroz različite radionice i predavanja ukazano je na brojne mogućnosti i opcije u Dunavskom regionu i razvijena svest o važnosti problema, izazova, prednosti i prilika u Dunavskom regionu, kao i razvijanju znanja i dobijanju informacija o Dunavskom regionu.

Školu je organizovao Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Evropskom Dunavskom Akademijom i Centrom za istorijska istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Projekat je podržan od strane Baden Wurrtenberg Stiftung, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine,  Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i Erste Banke.