• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Obaveštenje o usvajanju Uredbi kojima se u proizvodnji električne energije podstiče korišćenje OIE

Na sednici Vlade održanoj 13. juna 2016. godine usvojene su sledeće uredbe kojima se u proizvodnji električne energije podstiče korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i visokoefikasna kogeneracija:

– Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije;

– Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije; i

– Uredba o ugovoru o otkupu električne energije.

Uredbama su otklonjeni brojni rizici i nedostaci prethodne regulative čime je dodatno unapređen pravni okvir u oblasti obnovljivih izvora energije. Uredbe su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 56/16 od 15. juna 2016. godine.

Zbog glasina koje su se pojavile o povećanju „kvota“ za solarne elektrane, obaveštavamo zainteresovana lica da je članom 34. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije predviđeno da se danom stupanja na snagu ove uredbe važeći statusi povlašćenih proizvođača i privremenih povlašćenih proizvođača za elektrane na vetar i solarne elektrane uračunavaju u zauzeti kapacitet sa instalisanom snagom elektrane, odnosno dela elektrane za koju su stekli status privremenog, odnosno povlašćenog proizvođača.
To znači da nije povećan slobodni kapacitet za solarne elektrane. Kad je reč o oslobođenom kapacitetu na ime elektrana koje nisu u roku stekle status povlašćenog proizvođača, on se raspodeljuje samo u slučaju povećanja maksimalnog kapaciteta, kako je propisano u članu 11. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Pošto maksimalni kapacitet nije povećan, već je ostao isti, oslobođeni kapacitet se ne raspodeljuje.

Izvor: www.mre.gov.rs