• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održan drugi ciklus obuke za energetske menadžere

U Beogradu je od 3. do 10. oktobra 2016. godine održan drugi ciklus obuke iz oblasti opštinske energetike – za energetske menadžere za organe jedinica lokalne samouprave. Obuku je sproveo Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu kao ovlašćena organizacija za obuku energetskih menadžera i energetskih savetnika. Obuku je prošlo 43 polaznika sa teritorije čitave Republike Srbije među kojima je bio i Aleksandar N. Ašonja iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Obuka je trajala šest dana i sprovedena je u skladu sa programom i pravilima propisanim Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 12/2015). Nakon sprovedene obuke polaznicima sledi polaganje ispita i dobijanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera.

Po Zakonu o efikasnom  korišćenju energije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 25/13), energetski menadžer je fizičko lice imenovano od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta, koje ima obavezu naročito da: prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema; priprema programe i planove energetske efikasnosti, predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji; stara se o pripremi godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva sadržanih u programu energetske efikasnosti i preduzima i druge aktivnosti i mere propisane zakonom.