• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održan sastanak sa Agencijom za inovacije i energetiku Republike Slovačke

Dana 12. oktobra 2016. godine, u zgradi Gradskog veća Grada Novog Sada, održan je sastanak kome su prisustvovali g-din Artur Bobovnicki, direktor Sektora za inovacije i međunarodnu saradnju Agencije za inovacije i energetiku Republike Slovačke i g-đa Helena Mravikova, ekonomski ataše Ambasade Republike Slovačke u Beogradu, sa jedne strane i predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada na čelu sa g-dinom Aleksandrom N. Ašonjom, vršiocem dužnosti direktora i Sofija Teofanović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, sa druge strane. Na početku sastanka g-din Aleksandar N. Ašonja je upoznao goste iz Slovačke sa pravcima delovanja, dosadašnjim radom, kao i budućim planovima Agencije za energetiku Grada Novog Sada, a zatim je g-din Artur Bobovnicki predstavio delatnost Agencije za inovacije i energetiku Republike Slovačke koja ima širok opseg delovanja i pored regulatorne uloge, vrši edukacije, učestvuje u realizaciji projekata, daje podršku inovacijama putem kreativnih vaučera i brine se o realizaciji strukturalnih fondova. Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima za međusobnu saradnju kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao I o prenosu znanja slovačkih stručnjaka, zainteresovanim subjektima u Republici Srbiji, omogućnostima za osnivanje I praktičnoj primeni strukturalnih fondova, odnosno fondova za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije.