• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 36°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija za energetiku predstavljena na naučnom skupu u Zrenjaninu

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, dana 14. oktobra 2016. godine, održan je VI. Međunarodni naučno-stručni skup: „Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine 2016“ (IIZS 2016). U sklopu ovog naučno-stručnog skupa, v.d. direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada doc. dr Aleksandar N. Ašonja održao je predavanje po pozivu na temu: „Energetski bilansi javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada“ kojim je predstavio rad Agencije za energetiku Grada Novog Sada i prisutne upoznao sa specifičnim pokazateljima i energetskim indikatorima iz energetskih bilansa javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada koji se u Agenciji prikupljaju i analiziraju još od 2006. godine. Na skupu su bili prisutni predstavnici naučne i stručne javnosti iz 16 zemalja. U organizaciji Međunarodnog naučno-stručnog skupa pored domaćina Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu učestvovalo je i 6 fakulteta iz inostranstva.