• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavnici Agencije posetili Srednju tehničku školu „Mihajlo Pupin“ u Kuli

U Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Kuli 24. novembra 2016. godine održana je druga sednica Zajednice elektrotehničkih škola Republike Srbije – Aktiv Novi Sad, kojoj su na poziv prof. Marjana Ivanova, kao gosti, prisustvovali predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada doc. dr Aleksandar N. Ašonja i Mladen Konjović. U okviru sednice održano je stručno predavanje po pozivu na temu: „Energetska efikasnost javnih objekata i primena obnovljivih izvora energije“, koje je održao doc. dr Aleksandar N. Ašonja, a putem kojeg su prisutni direktori srednjih elektrotehničkih škola i predsednici stručnih veća elektrotehničkih škola sa teritorije Vojvodine, upoznati sa osnovnim pokazateljima energetskog bilansa javnih ustanova sa teritorije Grada Novog Sada, kao i sa novim tehnološkim rešenjima u oblasti primene obnovljivih izvora energije. U sklopu posete Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada su obišli fotonaponsku elektranu snage 5,06 kw, instaliranu na krovu škole, koja je bila prva elektrana te vrste u AP Vojvodini, puštenu u funkciju 2011. godine.