• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Promocija solarne energije

U cilju najave budućih projekata na temu solarne energije koje će realizovati Agencija za energetiku Grada Novog Sada sa svojim partnerima, Agencija je nabavila 20 solarnih punjača za mobilne telefone, koji su dati na korišćenje zaposlenima u Agenciji, spoljnim stručnim saradnicima, kao i zaposlenima u pojedinim institucijama Grada Novog Sada. Krajni cilj ove promocije je podizanje svesti kod budućih korisnika ovih solarnih uređaja o značaju obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Procena je da će se upotrebom ovih punjača, na godišnjem nivou, samo sa jednim punjenjem mobilnih telefona dnevno, uštediti oko 31 kWh električne energije odnosno smanjiće se emisija gasova CO2 za oko 11 kg.