• Среда, Мај 22, 2024
 • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Evaluacija obuke o EE i upotrebi OIE u sklopu projekta „Zelene energije“

U okviru Projekta „Zelene energije“ posvećenog promociji i povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije u osnovnim i srednjim školama Južnobačkog okruga, izvršeno je testiranje učenika osnovnih škola o nivou znanja koje poseduju o ovoj temi pri čemu su rađena dva testa:

Ulazni test je služio za upoznavanje sa nivoom znanja učenika osnovnih škola o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije pre nego što je implementirana obuka sa opremom iz solarnog kofera. Test je bio anoniman a učenici su davali odgovore na 10 pitanja od koji su odgovori na dva pitanja bili opisnog karaktera, a na osam pitanja su odgovori davani zaokruživanjem jednog od dva, tri ili četiri ponuđena odgovora. Pitanja su bila sledeća:

 1. Nabroj vrste obnovljivih izvora energije?
 2. Da li je moguće praviti električnu energiju od energije sunca?
 3. Da li je moguće koristiti sunčevu energiju za zagrevanje vode?
 4. Kako se zovu uređaji koji od sunčeve energije prave električnu energiju, a kako uređaji koji koriste sunčevu energiju za zagrevanje vode?
 5. Da li jačina proizvedene struje zavisi od jačine svetlosti koje obasjava površinu panela?
 6. Da li jačina proizvedene struje zavisi od ugla pod kojim sunčeva svetlost pada na solarni panel?
 7. Kako se mogu međusobno vezivati solarni moduli?
 8. Šta bi bilo sa ostalim obnovljivim izvorima energije poput energije vetra, energije biomase, energije vode i drugih, da nema Sunca?
 9. Da li se upotrebom solarne energije utiče na smanjenje emisije štetnih gasova u vazduh i na pojavu efekta staklene bašte?
 10. Da li je vek solarnih ćelija ograničen?

Drugi test koji je bio finalni je služio za upoznavanje sa nivoom znanja učenika osnovnih škola o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije nakon što je implementirana obuka sa opremom iz solarnog kofera. Ovaj završni test je po svojim karakteristikama (grupe pitanja, broj pitanja) bio potpuno isti kao ulazni test i takođe je bio anoniman.

Ovako koncipirani ulazni i završni testovi su poslužili kao odličan pokazatelj kretanja nivoa znanja testiranih učenika osnovnih škola pre i posle održane obuke (vežbi i ogleda) sa opremom iz solarnog kofera. Od 10 pitanja na testu, dva pitanja su bila otvorenog tipa i učenici su pokazali zadovoljavajući nivo znanja o ovim pitanjima. To je bilo 1. pitanje „Nabroj vrste obnovljivih izvora energije?“(odgovori: voda, vetar, sunčeva energija, itd.) i 4. pitanje „Kako se zovu uređaji koji od sunčeve energije prave električnu energiju, a kako uređaji koji koriste sunčevu energiju za zagrevanje vode (odgovori: solarni paneli, solarne ploče, itd.). Pitanje broj 7. „Kako se mogu međusobno vezivati solarni moduli?“ je bilo tako koncipirano da je svaki od ponuđenih odgovora bio tačan (a. serijski, b. paralelno, v. serijski i paralelno) tako da se odgovori na ovo pitanje nisu mogli oceniti. Na preostalih sedam pitanja na ulaznom testu, rezultati pokazuju da je 65,2% učenika odgovorilo tačno, dok je 34,8% odgovorilo netačno. Na izlaznom testu na ista pitanja tačne odgovore je dalo 74% učenika, dok je netačno odgovorilo 26% učenika. Analiza razlike u nivou znanja kog učenika kod ulaznog i izlaznog testa je pokazala porast njihovog nivoa znanja na izlaznom testu od 8,8%. Na svih sedam postavljenih pitanja na koje su odgovori davani sistemom zaokruživanja, učenici su pokazali porast znanja na izlaznom testu i ovaj porast se kretao od 1,8% (odgovor na 9. pitanje „Da li se upotrebom solarne energije utiče na smanjenje emisije štetnih gasova u vazduh i na pojavu efekta staklene bašte?“), pa sve do 30,8% (odgovor na 6. pitanje „Da li jačina proizvedene struje zavisi od ugla pod kojim sunčeva svetlost pada na solarni panel?“). Precizni podaci o procentualnom nivou znanja učenika po svim pitanjima iz upitnika mogu se videtu u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog izveštaja.

Rezultati testiranja učenika u okviru projekta „Zelene energije“ pokazuju da kod učenika osnovnih škola u Južno-bačkom okrugu postoji određeno predznanje o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije (65,2% tačnih odgovora na ulaznom testu). Takođe, posle sprovedene obuke koja se sastojala iz izvođenja vežbi i ogleda sa opremom iz „Solarnog kofera“ pokazan je značajan napredak kod učenika kada je u pitanju znanje o ovim temama (poboljšanje za 8,8% u odnosu uvodnog tesna ulazni test). Rezultati ulaznih i izlaznih testova, ostvaren dokumentovani napredak u znanju o temi obuke kod učenika, te više nego povoljne ocene obuke koje su dali nastavnici i profesori uključeni u projekat „Zelene energije“ daju pravo na donošenje zaključka da je obuka implementirana po najvišim mogućim standardima i da je projekat ispunio svoj osnovni cilj a to je jačanje kompetencija nastavnika i profesora za edukaciju i promociju obnovljivih izvora energije, kao i povećanje stepena zainteresovanosti učenika o značaju i pogodnostima energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Sve ovo pokazuje da je u narednom periodu potrebno nastaviti kontinuirano edukovanje u ovoj oblasti kako bi se znanja nastavnog osoblja i učenika o ovoj veoma bitnoj temi podigla na još veći nivo, kao i da treba razmotriti mogućnost da se teme energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije uklope u redovnu nastavu kako bi kombinacijom praktičnih i teorijskih vežbi uticali na energetski odgovorno ponašanje učenika i razvijanje vrednosnih stavova o ekološki zdravoj životnoj sredini.