• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Grad Novi Sad dobio energetskog menadžera

Rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada broj: 352-1/2017-950-II od 22. septembra 2017. godine, Doc. dr Aleksandar N. Ašonja, imenovan je za energetskog menadžera Grada Novog Sada (Rešenje objavljeno u „Službenom listu Grada Novog Sada“, broj 44/17).

Pravni osnov za imenovanje Doc. Dr Aleksandra N. Ašonje za energetskog menadžera za Grad Novi Sad sadržan je u članu 18. stav 1. tačka 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 25/13). Doc. Dr Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada je položio stručni ispit za energetskog menadžera za oblast opštinske energetike koji je održan 31. januara 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Uverenje br. 312-01-00704/2017-06 od 8. juna 2017. god.) i dobio od strane Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera za oblast opštinske energetike broj EMO 0046 17, čime su se stekli uslovi za njegovo imenovanje za energetskog menadžera za Grad Novi Sad.