• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Stručna poseta Opštini Alđo i Gradu Segedinu

U organizaciji Agencije za energetiku Grada Novog Sada, dana 12. oktobra 2017. godine, predstavnici Gradske uprave za obrazovanje, Agencije za energetiku Grada Novog Sada i direktori pojedinih osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada posetili su Opštinu Alđo i Grad Segedin u Republici Mađarskoj kako bi se upoznali sa praktičnim primerima unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu, upotrebom sistema sa obnovljivim izvorima energije i mogućnostima za zaštitu životne sredine. U toku posete razmenjena su iskustva sa domaćinima sa mađarske strane, razgovarano je o opravdanosti i svrsishodnosti održivog odnosa prema energiji i energetskim resursima i razmatrane mogućnosti za uspostavljanje saradnje u vezi sa realizacijom mogućih projekata.

Stručna poseta je započeta obilaskom Osnovne škole „Feher Ignac“ u mestu Alđo pored Segedina, sa kojom je Agencija za energetiku Grada Novog Sada tokom 2013. i 2014. godine uspešno realizovala IPA prekogranični projekat „Green school“. Škola „Feher Ignac“ ima 332 učenika koji nastavu pohađaju u novoj školskoj zgradi koja je sagrađena 2011. godine sredstvima Evropske unije i u kojoj su primenjeni gotovi svi savremeni građevinski, ekološki i standardi energetske efikasnosti. Savremene učionice i kabineti, sportski tereni, zeleni krov, ogledni park za prikazivanje primene obnovljivih izvora energije (sušara za voće, vetrogenerator, solarni panel, itd.) su deo ovog objekta u potpunosti prilagođenog potrebama učenika i nastavnika. U obrazovno-vaspitnom radu škole veliki naglasak je dat podizanju ekološke svesti kod dece i na uvođenju zdravog načina života. Kao rezultat ekološke edukacije koja se odvija u ovoj školi Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo ekologije i vodoprivrede Republike Mađarske je 2012. godine školi „Feher Ignac“ dodelilo zvanje „Večite eko škole“. Više o ovoj školi možete saznati na veb sajtu http://www.algyoiskola.hu/.

Nakon toga, stručna ekskurzija nastavljena je posetom Albert Sent-Đerđi Agora zgradi koja se nalazi u Segedinu i koja predstavlja nezavisnu instituciju Grada Segedina čiji je glavna funkcija usluga javnog obrazovanja i popularizacija nauke (http://www.agoraszeged.hu/). Zgrada nosi ime po Albert Sent-Đerđiju dobitniku Nobelove nagrade za medicinu 1937. godine za otkriće vitamina C. Zgrada ima četiri sprata i izgrađena je u obliku slova T korisne površine 6.863 m2. U zgradi se mogu videti izuzetno moderna arhitektonska rešenja. Hlađenje i grejanje se obezbeđuju preko solarnih kolektora i sistema toplotnih pumpi, a deo električne energije za zgradu se dobija putem fotonaponskih panela. Dizajn mašinskih prostorija u potkrovlju ovog objekta omogućava svim zainteresovanim posetiocima da budu primljeni i da saznaju sve o mašinama i sistemima za proizvodnju obnovljivih izvora energije implementiranim u zgradi.

Na kraju stručne posete u prostorijama Albert Sent-Đerđi Agora zgrade upriličen je sastanak sa predstavnicima Segedinskog preduzeća za upravljanje otpadom: „Szegedi hulladekgazdalkodasi nonprofit kft.“. Glavni menadžer ovog preduzeća u odeljenju za upravljanje otpadom i plasman g-din Aron Biači Šon je upoznao prisutne sa delatnošću ovog preduzeća i glavnim objektima deponije u Segedinu: deponija (skladište), sortirnica, postrojenje za proizvodnju biogasa, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje za preradu otpada i fabrika za kompostiranje. Zatim je razgovarano o pozitivnim i negativnim iskustvima mađarske strane kada je prikupljanje otpada u pitanju, mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekata u ovoj oblasti, edukaciji i selektivnom prikupljanju otpada u školama, itd. Detaljnije o Segedinskom preduzeću za upravljanje otpadom može se pročitati na veb stranici http://szegedihulladek.hu/.