• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

JKP „Novosadska toplana“ dobila licence za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom

Dana 19. oktobra 2017. godine, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada doc. dr Aleksandar N. Ašonja uručio je predstavnicima JKP „Novosadska toplana“, Dušanu Macuri, rukovodiocu sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i Goranu Trajanovskom, Glavnom inženjeru u Odeljenju proizvodnje, licence za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Dobijanjem ovih licenci, JKP „Novosadska toplana“ kao jedno od najvećih preduzeća u Republici Srbiji za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom, koje u svom sastavu ima 6 toplana sa kotlovskim postrojenjima ukupne instalisane snage od 645 MW i distribuiranom količinom toplotne energije krajnjim kupcima u 2016. godini od 1.019 GWh, je ispunila uslove propisane Zakonom o energetici („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 145/14) za bavljenje ovim energetskim delatnostima. Licenca za proizvodnju toplotne energije izdata je na period od 30 godina, dok su licenca za distribuciju toplotne energije i licenca za snabdevanje toplotnom energijom izdate na period od 10 godina. Agencija za energetiku Grada Novog Sada je izdala navedene licence „Novosadskoj toplani“ nakon detaljne provere ispunjenosti uslova propisanih kako Zakonom o energetici tako i Pravilnikom o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/15). Ovi uslovi odnose se na tehničke propise, propise o  energetskoj efikasnosti, propise o zaštiti životne sredine, propise o zaštiti od požara, kadrovski i finansijski potencijal, pravni osnov korišćenja energetskih objekata, itd.