• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 35°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održan seminar „Mogućnosti korišćenja solarne energije“

U organizaciji Agencije za energetiku Grada Novog Sada, u subotu, 4. novembra 2017. godine, u Kongresnom centru Master, Novosadskog sajma, održan je seminar pod nazivom „Mogućnosti korišćenja solarne energije“. Seminar je održan u sklopu redovnih aktivnosti Agencije za energetiku usmerenih ka edukaciji i promociji korišćenja obnovljivih izvora energije, a namenjen je predstavnicima javnih ustanova i organizacija iz nadležnosti Grada Novog Sada (osnovne i srednje škole, ustanove kulture, domovi zdravlja, vrtići, gradske uprave, javna i javno-komunalna preduzeća itd.), kao i svim pojedincima zainteresovanim za ovaj vid korišćenja obnovljive energije. U teorijskom delu seminara, Doc. Dr Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada je održao predavanje pod nazivom „Mogućnosti korišćenja solarne energije“ kojim je prisutne upoznao sa vrstama obnovljivih izvora energije, korišćenju solarne energije na globalnom nivou, realizovanim projektima iz oblasti solarne energije od strane Agencije za energetiku Grada Novog Sada, prvim solarnim postrojenjima u Republici Srbiji, itd. Nakon toga je održana praktična obuka o radu sa solarnim panelima i kolektorima, kao i sa drugom solarnom opremom. Obuci je prisustvovalo preko 100 polaznika iz Novog Sada, Beograda, Zrenjanina, Sombora, Kule i drugih mesta. Njima su na kraju seminara dodeljeni sertifikati, a zaslužnim pojedincima i posebne zahvalnice za njihov doprinos većoj upotrebi obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti.