• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Stručna poseta postrojenjima sa obnovljivim izvorima energije (Pivara u Čelarevu i FTN Novi Sad)

Drugi deo stručnog skupa „Zelena škola – Laboratorija na daljinu ” održan je 17. marta 2018. godine kada je organizovana stručna ekskurzija u okviru koje su posećena postrojenja sa obnovljivim izvorima energije instalirana u Pivari Kompanije Carlsberg Srbija doo u Čelarevu i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Stručna ekskurzija kojoj su prisustvovali profesori pojedinih srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada i AP Vojvodine, predstavnici „Trening centra za edukaciju – Novi Sad” i Agencije za energetiku Grada Novog Sada, započeta je posetom pivari u Čelarevu koja je u vlasništvu Kompanije Carlsberg Srbija doo, a u kojoj se nalazi postrojenje na biomasu – parna kotlarnica (proizvođača Viessmann) na drvnu sečku koja je lokalno proizvedena i predstavlja dopunu proizvodnje pare u pivari. Takođe, u krugu pivare, prisutni su u pratnji inženjera Zorana Latinovića mogli videti i pogon za tretman otpadnih voda otvoren 2010. godine, u okviru koga se proizvodi biogas. Naime, kao produkt metabolizma mikroorganizama koji prerađuju otpadnu vodu dobija se biogas u vidu metana. Carlsberg Srbija ovaj gas koristi kao zamensko gorivo za prirodni gas u količinama do 18%.

U drugom delu stručne ekskurzije, učesnici su u pratnji profesora Zoltana Čorbe obišli fotonaponsku elektranu postavljenu na ravnom krovu Mašinskog instituta u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Instalisana snaga elektrane je 16 kW i puštena je u rad 2015. godine. Elektrana je priključena na elektroenergetski sistem EPS-a, a FTN kao povlašćeni proizvođač električne energije prodaje električnu energiju po povlašćenim cenama. Takođe, u neposrednoj blizini, na krovu iznad amfiteatra FTN-a nalazi se još jedna fotonaponska elektrana snage 8 kW koja je puštena u rad 2011. godine. Elektrana je povezana na električnu distributivnu mrežu i sva proizvedena količina energije se predaje u elektroenergetski sistem. Električni orman sa invertorom, koji pretvara jednosmerni napon sa izlaza panela u naizmenični mrežni napon, kao i drugom potrebnom opremom, nalazi se na samom ulazu u amfiteatre tako da ga svi studenti fakulteta mogu videti.  Na kraju stručne posete, prof. Zoltan Čorba je u učionici prisutnima prikazao model i sastavne elemente jedne elektrane i odgovarao na različita pitanja vezana za rad i funkcionisanje fotonaponske elektrane.