• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Obnovljeno postrojenje za grejanje TPV-a u Domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo“

Dana 12. juna 2018. godine pušteno je u rad obnovljeno postrojenje za grejanje tople potrošne vode pomoću solarnih kolektora na krovu zgrade Doma učenika srednjih škola „Brankovo kolo” u ulici Episkopa Visariona br. 3 u Novom Sadu. Postrojenje je instalirano pre sedam godina ali je zbog lošeg održavanja četiri godine bilo van funkcije. Dolaskom novog direktora Jasmine Švonje postrojenje je obnovljeno, modernizovano i pušteno u rad. Svoj doprinos za ponovo osposobljavanje i puštanje u rad ovoga postrojenja dali su i zaposleni u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada. Ovo postrojenje od 30 solarnih kolektora će zameniti 6 električnih bojlera, zapremine 120 l, koji su do sada zagrevali toplu potrošnu vodu. Procena je da će ovaj sistem uštedeti ~34.883 kWh/god finalne energije, odn. ~2.655 €/god novčanih sredstava. Takođe, obnovom ovog sistema manje će se emitovati u atmosferu 7 tCO2/god.

Podsećamo da je postrojenje za grejanje tople potrošne vode pomoću solarnih kolektora na krovu zgrade Doma učenika srednjih škola „Brankovo kolo” postavljeno 2011. godine, a sredstva u iznosu od 2.078.480 dinara su obezbeđena kroz Projekat „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima, kao i centrima za edukaciju u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju“ Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.