• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Obaveštenje o novom broju telefona Agencije za energetiku Grada Novog Sada

Obaveštavamo vas da je zbog preseljenja Agencije za energetiku Grada Novog Sada na novu adresu u Ulici Vojvođanskih brigada broj 17 u Novom Sadu, dosadašnji telefonski broj Agencije zamenjen sa novim brojem telefona 021/452-080. Takođe, zaposlene u Agenciji možete kontaktirati na e-mail: info@aens.rs.