• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana obuka domara osnovnih i srednji škola i vrtića sa teritorije Grada Novog Sada na temu energetske efikasnosti

U prostorijama Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Novi Sad, Narodnog fronta 10., u utorak 25. septembra 2018. godine, održana je obuka o energetskoj efikasnosti domara iz Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, kao i osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada. Obuka je realizovana u okviru projekta “Energetska efikasnost u javnim zgradama”, koji sprovodi GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije. Projekat ima za cilj povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama kroz poboljšanje regulatornog okvira, razvijanje alata za isplativo ulaganje u obnovu škola, razmenu znanja, kao i sprovođenje obuka domara u školama. Osnovna ideja obuke je da se na jednodnevnoj radionici obuče domari iz škola i vrtića za racionalno korišćenje energije, kao i da im se prezentuju razni modaliteti mogućih ušteda energije. Primeri najbolje prakse razvijenih evropskih zemalja ukazuju na izuzetno važnu ulogu domara, s obzirom da domaćinski odnos prema energiji i primena jednostavnih mera energetske efikasnosti u svakodnevnom životu može dovesti do značajnih ušteda.

U sklopu obuke, uvodno predavanje je održao dr Aleksandar N. Ašonja, Energetski menadžer Grada Novog Sada i direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada koji je polaznike obuke upoznao sa radom Agencije za energetiku Grada Novog Sada, funkcionisanjem sistema energetskog menadžmenta na teritoriji Grada Novog Sada, ulaganjima u obnovljive izvore energije i unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata iz nadležnosti Grada Novog Sada, kao i sa praktičnim problemima koji se javljaju na terenu a vezani su energetski menadžement na nivou Grada. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje kod polaznika obuke koji su, nakon njegovog okončanja, postavljali pitanja dr Aleksandru N. Ašonji vezana za konkretne probleme sa kojima se suočavaju u svom poslu a odnose se na energetsku efikasnost objekata u kojima rade.

Obuka je nastavljena predavanjem Mr Jovice Karanovića koji je prisutne polaznike obuke upoznao sa zakonskom regulativom i osnovnim pojmovima u ovoj oblasti, energetskim menadžmentom u školama i vrtićima, grejanjem i potrošnjom električne energije i vode u ovim objektima, ponašanjem krajnjih korisnika i komunikacijom, kao i povratnim informacijama i perspektivama u smislu obaveznog korišćenja mernih instrumenata i predlaganja mera za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata.