• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija za energetiku Grada Novog Sada i UNDP obeležili 14. februar – „Svetski dan očuvanja energije“

U čitavom svetu se 14. februar obeležava kao „Svetski dan očuvanja energije“. Zato je taj dan pravi trenutak da se istakne značaj očuvanja energije i korišćenja energije pogotovo one energije dobijene iz obnovljivih izvora energije (OIE). Upravo tog dana Agencija za energetiku Grada Novog Sada je zajedno sa predstavnicima UNDP-a (Organizacija Ujedinjenih nacija za razvoj) završila obuke zaposlenih u ustanovama iz nadležnosti Grada Novog Sada za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) kao savremene veb platforme za praćenje potrošnje energije u javnim objektima. Tom prilikom, prisutnim novinarima se obratio direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada Dr Aleksandar N. Ašonja koji je rekao: „Veoma je važno što sa kolegama iz UNDP-a baš u Novom Sadu obeležavamo 14. februar – „Svetski dan očuvanja energije“, iz razloga jer je Grad Novi Sad, kao najveća opština u Republici Srbiji, najveći potrošač energije sa svojih 330 javnih objekata i ima najviše prostora za štednju energije. Svake godine Grad Novi Sad iz svog budžeta izdvoji oko 500.000 evra u energetsku obnovu svojih objekata. Na osnovu ovih investicija Grad Novi Sad uštedi godišnje oko 600.000 kWh finalne energije, u finansijskom smislu uštedi se oko 33.000 evra i emituje se manje u atmosferu oko 130 tona CO2. Što se tiče javnih objekata u Gradu Novom Sadu koji sadrže energetski efikasna postrojenja i koja proizvode energiju iz OIE u Gradu, posebno treba istaći, jednu izgrađenu visoko efikasno kogeneraciju od 10 MW na Toplani „Zapad“ u vlasništu JKP „Novosadska toplana“, a u pripremi je još jedna na Toplani „Jug“ od 4 MW. Na 15 javnih objekata izgrađeni su sistemi koji proizvode energiju iz OIE, u 10 Osnovnih škola izgrađene su toplotne pumpe (vazduh voda), postavljeno je 100 uličnih svetiljki sa solarnim panelima, a Agencija uvodi informacioni sistem energetskog menadžmenta kako bi znali koliko zapravo trošimo energije i koliko bi mogli da štedimo energije. Agencija za energetiku Grada Novog Sada kroz razne domaće i međunarodne projekte promoviše očuvanje energije i primenu energije iz OIE prvenstveno solarne energije i bioenergije.“. Na kraju svog izlaganja Dr Aleksandar N. Ašonja je istakao: „Zadatak svakog pojedinca je da vodi i promoviše zdrave životne navike, da što više pešači, koristi bicikl kao sredstvo prevoza, koristi javni prevoz, a da ukoliko koristi lični automobil, preporučljivo je, i ekonomski i ekološki opravdano, da budu bar tri putnika u automobilu.“.