• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana obuka za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta

Dana 12, 13. i 14. februara 2019. godine u prostorijama JP „Informatika“ u Novom Sadu održana je obuka 130 zaposlenih u gradskim upravama, ustanovama, organima i organizacijama iz nadležnosti Grada Novog Sada za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) koji predstavlja savremenu veb platformu za praćenje potrošnje energije u javnim objektima. Obuku su održali saradnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Slađana Jevremović i Vladimir Stajić, a obuka je sprovedena u okviru UNDP/GEF projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”. U uvodnom delu, polaznici su od strane direktora Agencije Dr Aleksandra N. Ašonje i Stručnog saradnika za pravne poslove Mladena Konjovića upoznati sa radom i delatnostima Agencije za energetiku Grada Novog Sada, a zatim su, prvo teoretski a zatim i praktično, osposobljeni za unos podataka  koji se odnose na potrošnju i troškove za električnu energiju, toplotnu energiju, prirodni gas i vodu u njihovim objektima.  Ovako uneti podaci u ISEM će se koristiti za praćenje i analizu potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu u pojedinačnim objektima, kao i za identifikaciju mogućih projekata unapređenja energetske efikasnosti ovih objekata. Takođe, ovako prikupljeni podaci služiće za izradu Godišnjeg izveštaja o potrošnji energije koji je Grad Novi Sad dužan da podnese Ministarstvu rudarstva i energetike, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije. Pored toga, podaci će služiti i za praćenje realizacije cilja uštede energije od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta koji na godišnjem nivou propisuje Vlada Republike Srbije. Obuci su prisutvovali i predstavnici UNDP-a Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku i Dragan Urošević, kordinator na Projektu “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”, a veliku pomoć u realizaciji obuke pružili su Rade Pekez i Ivan Knežević iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Diplome za korisnike koji su uspešno prošli obuku će biti dodeljene na predstojećem Sajmu energetike i investicija koji će biti održan 27. i 28. februara 2019. godine na Novosadskom sajmu.

Podsećamo da je Gradonačelnik Grada Novog Sada 26. septembra 2018. godine doneo Zaključak broj: 352-1/2018-422-II kojim se prihvata učešće Grada Novog Sada u Projektu uvođenja informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) na teritoriji Grada Novog Sada koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i istovremeno se zadužuje Agencija za energetiku Grada Novog Sada za implementaciju ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada i preduzimanje svih neophodnih radnji na sprovođenju navedenog projekta. U skladu sa navedenim zaključkom, a u cilju implementacije ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada, dana 14. novembra 2018. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada kojim se, između ostalog, utvrđuje pravni osnov i svrha zaključivanja navedenog memoranduma, definišu oblasti saradnje, propisuje procedura sprovođenja konkretnih aktivnosti, utvrđuje  trajanje, kao i mogućnosti za produženje i raskid ovog memoranduma i njegovo stupanje na snagu.