• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

U Skupštini AP Vojvodine održana Konferencija „Platforme znanja za energetsku efikasnost“

Dana 18. aprila 2019. godine u Skupštini AP Vojvodine održana je Regionalna konferencija “Platforme znanja za energetsku efikasnost”. Konferencija je okupila predstavnike republičke i pokrajinske vlade, veliki broj predstavnika lokalnih samouprava, energetske menadžere opština i gradova, direktore škola, eksperte, kao i sve zainteresovane za oblast energetike.

Konferenciju su organizovali Stalna konferencija gradova i opština i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji i uz podršku projekta Srpsko-nemačke razvojne saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Podršku u realizaciji ovog događaja pružio je i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine.

Na konferenciji je predstavljen softver – Kalkulator za analizu primene mera energetske efikasnosti na školskim objektima, kao i niz projekata za  unapređenje ove oblasti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine, kao što su:  – finansiranje analiza energetske efikasnosti javnih zgrada,  – način korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda Republike Srbije, – raspoloživost sredstava Grancijskog fonda AP Vojvodine, – tipologija školskih ustanova i – mogućnost ušteda primenom alternativnih izvora energije.

U okviru ovog skupa prezentaciju je održao i Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada koji je prisutne upoznao sa aktivnostima i planovima Agencije za energetike Grada Novog Sada, zatim se energetskim bilansom i energetskim pokazateljima Grada Novog Sada, kao i primerima dobre prakse u Gradu Novom Sadu kada je u pitanju primena obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata.

Foto: GIZ RS