• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetski menadžer Grada Niša posetio Agenciju za energetiku Grada Novog Sada

Na poziv Energetskog menadžera Grada Novog Sada i direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada dr. Aleksandra N. Ašonje, dana 4. juna 2019. godine Agenciju za energetiku Grada Novog Sada je posetio Energetski menadžer Grada Niša g-din Branko Andrejević, dipl. inž. elektrotehnike, sa svojim saradnikom g-dinom Markom Cvejićem. Na sastanku su razmenjena iskustva u vezi sa aktivnostima koje se preduzimaju u cilju uspostavljanja i održavanja sistema energetskog menadžmenta u Gradu Nišu i Gradu Novom Sadu, pored Grada Beograda, dve najveće lokalne samouprave u Republici Srbiji. U razgovorima je poseban akcenat stavljen na problematiku implementacije Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM), kao i realizaciju drugih obaveza energetskih menadžera kao što su priprema Plana i Programa energetske efikasnosti, popunjavanje Lep baze Ministarstva rudarstva i energetike, dostavljanje Izveštaja o godišnjim uštedama energije, dostavljanje podataka u vezi sa realizacijom Akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije, itd. Na sastanku je dogovorena buduća saradnja na realizaciji zajedničkih projekata u oblasti unapređenja energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, kao i dalja razmena znanja, iskustava i podataka u vezi sa razvojem sistema energetskog menadžmenta u Gradu Nišu i Gradu Novom Sadu.