• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija ugostila predstavnike UNDP-a i međunarodnu delegaciju iz Jermenije, Moldavije, Ukrajine, BiH i Hrvatske

Dana 31. oktobra 2019. godine, Agencija za energetiku Grada Novog Sada je ugostila delegacije iz Jermenije, Moldavije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje su činili predstavnici energetskog sektora (Nacionalna ministarstva, energetski menadžeri, privatni sektor i sl.), a koji su u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP Srbija) boravili u petodnevnoj poseti Republici Srbiji sa ciljem upoznavanja sa energetskim menadžmentom i implementacijom informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) u Srbiji. Ovu posetu UNDP Srbija je organizovao u okviru realizacije UNDP/GEF Projekta ,,Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji’’.

Poseta je počela skupom u „Master centru“ Novosadskog sajma, gde je gostima reči dobrodošlice uputio Milorad Radojević, Član gradskog veća za privredu. Nakon toga, Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove je prikazao promotivni film o aktivnostima Agencije za energetiku Grada Novog Sada, a zatim je dr Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada, održao jednosatno predavanje o sistemu energetskog menadžmenta Grada Novog Sada i primerima dobre prakse kada je u pitanju energetska efikasnost i primena sistema sa obnovljivim izvorima energije na teritoriji Grada Novog Sada. Aktivno učešće na ovom skupu su imali i predstavnici UNDP Srbija, Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku i menadžer Projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta opštinama u Srbiji“ i Dragan Urošević, koordinator ovog projekta, koji su odgovarali na pitanja prisutnih gostiju.

Poseta je nastavljena obilaskom Javno-komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ – Toplana „Zapad“ gde je prezentaciju rada preduzeća i kogenerativnog postrojenja u okviru ove toplane održao Dušan Macura, rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Tom prilikom, gosti su mogli videti savremeno kogenerativno postrojenje koje proizvodi toplotnu energiju snage 10 MW i električnu energiju snage 10 MW koja se prodaje Elektroprivredi Srbije po povlašćenim cenama.

Nakon toga, gosti su posetili Elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ gde je pozdravnu reč održao direktor škole, g-din Milan Vukobrat, a zatim je u holu škole prof. Jovo Pavlović demonstrirao rad „Energomonitora“ na kome se prikazuju podaci o potrošnji energije i energenata u školi (voda, električna energija, toplotna energija) u realnom vremenu. Zatim je profesor Saša Skoko pokazao demonstracionu učionicu koja sadrži različitu opremu i sisteme iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i način njihovog korišćenja (solarni kolektori, fotonaponski paneli, solarni treker, mini vetrogenerator, kotao na biomasu, termovizijska kamera, led rasveta, itd.).

Stručna poseta je završena obilaskom Doma učenika „Brankovo kolo“ u Novom Sadu gde se gostima obratila direktorica Jasmina Švonja, a zatim je Aleksandar N. Ašonja održao prezentaciju postrojenja za pripremu tople potrošne vode pomoću solarnih kolektora koje je u ovom domu postavljeno 2011. godine, a obnovljeno i ponovo pušteno u rad 2018. godine.

Foto: UNDP Srbija