• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energija talasa u Australiji

Menadžment australijske kompanije Carnegie Corporation razmišlja o brzom početku konverzije energije talasa, smatrajući da Australija ima energetsku bazu kapaciteta 171 GW u snazi talasa, što bi moglo da zadovolji 35% nacionalnih potreba!

U izveštaju koji je objavila ova kompanija, inače jedan od vodećih australijskih komercijalnih promotera čiste energije, stoji da bi trećina struje koja se troši sasvim ekonomično mogla da se dobija tehnologijom konverzije energije talasa koja u ukupnom totalu četiri puta premašuje ukupne energetske kapacitete ove zemlje. Carnegie Corporation smatra da Australija poseduje najbolje resurse ove vrste i da će uskoro oni biti korišćeni primenom tehnologija poput CETO.

CETO tehnologija koristi potopljene turbinske jedinice vezane za dno koje prate kretanje talasa i pokreću pumpe koje morsku vodu cevovodima dopumpavaju na kopno, gde morska voda pod velikim pritiskom pokreće hidroelektrične turbine. Ovako dobijena električna energija bi mogla da bude ekonomski konkurentna konvencionalno proizvedenoj energiji,stoga se očekuje odgovarajuća reakcija vlade Australije kako bi se sa ideja krenulo na konkretan rad.

 

Izvor: www.ekospark.com