• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Prva zelena škola koja se napaja od plime i oseke u Londonu

19. jun 2017. god.

Firma Curl la Tourelle Head Architecture iz Londona predstavila je projekat najzelenije zgrade u Londonu – školu koja koristi energiju plime i oseke a  lokacija joj je na obali reke Temze. Petospratnica bi se u potpunosti napajala energijom proizvedenom iz niza velikih turbina izgrađenih ispod plovnog puta.

Prema predlogu, lokacija škole je ključna za sam projekat korišćenja plime i oseke. Trenutno se predložena lokacija koristi kao sabirni centar gradskog smeća, gde brodovi kupe i transportuju gradski otpad na deponiju izvan grada. Međutim, ova lokacija se nalazi na najužem delu Temze tj. tački u kojoj je najveća brzina plimnog talasa.


„Na zapadu u Tedingtonu, moć plime se oseća dva puta dnevno duž Temze, uz uspon i pad od čak sedam metara vode“, rekao je Wayne Head, jedan od dvojice direktora ove firme. „Kretanje vode zbog plime i oseke predstavlja neiskorišćen izvor energije i bilo je krajnje vreme da London to iskoristi“, rekao je za Dezeen.

„Lokacija je planirana direktno na najužem delu Temze – što znači da je u ovoj tački brzina protoka plime i oseke najviša kada se posmatra cela reka. Plan je da se iskoristi ova energija koja se može generisati četiri puta u toku dana kada se pojavljuju plima i oseka, putem potopljenih plimnih turbina kao primarnih sredstava za snabdevanje zgrade sa ugljenično neutralnom energijom.“


Projekat koji će biti izgrađen u skladu sa „Passivhaus“ standardom i „BREEAM“ metodom, poziva na očuvanje prirode koja okružuje zgradu, čistog vazduha i stvaranja nižih temperatura kako bi se stvorila ugodna mikroklima u unutrašnjosti. U školi će biti instalirani brojni sistemi za praćenje ugljenika koji bi pomogli onima koji tu borave da ograniče emisiju ugljen dioksida što je u većoj meri moguće. Osim toga, različiti obnovljivi materijali koji bi se koristili za konstrukciju će biti izloženi kao primer za buduće arhitektonske projekte.


Iako je predlog u ranoj fazi, arhitekta predviđa da će to biti „ugljenično neutralan“ projekat koji ne samo da će dati najzeleniju zgradu u gradu, već će biti i svetionik ka budućnosti održivoj arhitekturi u gradu. “The Thames Tidal Powered School“ će biti potencijalno najzelenija javna zgrada u Londonu“, rekao je. „Zamišljen je kao projekat koji će koristiti obnovljive izvore energije i tehnologije gradnje sa niskim sadržajem ugljenika, tačnije prirodne i bioobnovljive materijale iz lokalnih lanaca snabdevanja.“

Izvor: www.gradjevinarstvo.rs i www.inhabitat.com