• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 19°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Poziv na stručni skup „Zelena škola – laboratorija na daljinu“

Za direktore,

nastavnike fizike,

nastavnike stručnih predmeta vezanih za obnovljive izvore energije,

ostale nastavnike zainteresovane za ovu tematiku

 

Trening centar za edukaciju – Novi Sad

Vas poziva  na dvodnevni Stručni skup koji je odobrio Pedagoški zavod Vojvodine Rešenjem broj 1157/1

ZELENA ŠKOLA – UDALJENA LABORATORIJA

Stručni skup je finansijski podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd.

Teme skupa su obnovljivi izvori energije i udaljena laboratorija.

Prvi dan stručnog skupa održaće se 10. marta 2018. godine u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, Futoška ulica br. 17. Tom prilikom, nastavnicima će biti prezentovan komplet opreme za laboratorijske vežbe sa solarnim modulima  „solarni kofer“ i set laboratorijskih vežbi koje se pomoću njega mogu realizovati, kao i koncept  udaljene laboratorije koji podrazumeva korišćenje Interneta ili neke druge telekomunikacione tehnologije za izvođenje pravih eksperimenata u realnom vremenu u postojećoj laboratoriji, dok korisnik upotrebljava tehnologiju sa fizički udaljenih lokacija.

„Solarni kofer“ će biti dostupan nastavnicima kako bi demonstrirali predviđene vežbe svojim učenicima. Jedna iz seta vežbi će moći da se izvodi u udaljenoj laboratoriji.

Drugog dana, 17. marta 2018. godine, predviđena je poseta objektima u Vojvodini koji proizvode ili koriste obnovljivu energiju.

Stručni skup počinje u 10:00 časova i za učesnike je besplatan.

Svi zainteresovani treba da dostave svoje podatke (ime, prezime, funkciju, kontakt telefon i mejl-adresu, kao i naziv škole u kojoj rade) na mejl-adresu treningcentar.ns@gmail.com do 8. marta 2018. godine.

Za dodatne informacije broj telefona je 062/207806.