• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agenda stručnog skupa „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ – 10. mart 2018. godine

9:30 Registracija učesnika Stručnog skupa;
10:00 Otvaranje Stručnog skupa. Uvodna reč;
10:45 Izlaganje „Mogućnosti solarne energije“;
11:45 Predstavljanje sadržaja „solarnog kofera“ i laboratorijskih vežbi koje se pomoću njega mogu realizovati;
12:15 Predstavljanje projekata  „Udaljene laboratorije“;
12:45 Pauza (prelazak u drugu zgradu);
13:15 Demonstracija upotrebe „Solarnog“ kofera (prva grupa).

Demonstracija rada različitih izvora obnovljiviih energija (druga grupa);

14:00 Demonstracija upotrebe „Solarnog kofera“               (druga grupa).

Demonstracija rada različitih izvora obnovljiviih energija (prva grupa);

14:45 Pauza (povratak u glavnu zgradu). Osveženje, zakuska;
15:30 Demonstracija projekta udaljene laboratorije – primer vežbe korišćenja solarnog kofera;
16:15 Predstavljanje drugog dana Stručnog skupa;
16.45 Evaluacija prvog dana Stručnog skupa;
17:15 Zatvaranje Stručnog skupa.